Journal of Ecology and Health to kwartalnik przeznaczony dla specjalistów i pasjonatów problematyki ekologicznej, związanej z zagadnieniami zdrowia społecznego. Pismo podejmuje naukowy, ale i społeczny dyskurs w obszarze koniecznej troski i dbałości zarówno uczonych jak i wszystkich innych odpowiedzialnych osób za bezpieczeństwo w rozwijaniu i kształtowaniu obecnego, aktualnego stanu cywilizacji XXI wieku. W szczególności treści skupiają się na kosztach postępu technicznego, eksploatacji zasobów ziemskich i przełożeniu tych procesów na zdrowie psychiczne i somatyczne podmiotów i zbiorowości ludzkich.

Troską wydawcy, Rady Programowej i autorów treści zamieszczanych na jego łamach jest także zwrócenie uwagi na konieczność zrównoważonego rozwoju, będącego we współczesnej transformacji cywilizacyjnej szansą dla zabezpieczenia podstawowych, żywotnych potrzeb ludzi, nie tylko jako konsumentów, ale i kreatorów otaczającej nas rzeczywistości.

Ciekawa szata graficzna i materiał faktograficzny pomieszczany w kolejnych numerach kwartalnika, czyni je stosownym źródłem czerpania informacji dla uczonych, a także wszystkich popularyzatorów ekologii i zdrowia. Journal of Ecology and Health dobrze wpisuje się w ważne zadanie kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych będących warunkiem jakości życia współczesnych społeczeństw.

Czasopismo jest indeksowane w "Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech http://baztech.icm.edu.pl

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma "Journal of Ecology and Health" jest wydanie papierowe.

Periodyk jest kontynuacją założonego w 1996 roku czasopisma "Problemy Ekologii".

Aktualna punktacja MNiSW 5,0

Redakcja
Redaktor, redaktor
naczelny, sekretarz
redakcji
Rada naukowa
Poznaj radę naukową
Spis numerów
Wszystkie numery
w jednym miejscu
Wytyczne dla autorów
Jak pisać. Wytyczne
dla autorów

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 225 39 05, (32) 225 35 12

Polityka cookies